Parkeerbelasting invorderen door een incassobureau

23 aug

Bij parkeerboetes gaat het vaak om kleine bedragen. Dit wil echter niet zeggen dat ze minder belangrijk zijn, want alles bij elkaar opgeteld gaat het toch om grote getallen. Je wilt er daarom op toezien dat debiteuren hun betaalverplichtingen nakomen. Parkeerbelasting invorderen door tussenkomst van een incassobureau is dan een prettige oplossing. Helaas ligt dit bij parkeerbelasting niet altijd zo eenvoudig. Juist vanwege de kleine bedragen kost het jou als opdrachtgever vaak meer dan het oplevert. Gelukkig hebben goede incassobureaus hiervoor een speciale kosteneffectieve methode ontwikkeld. Hierdoor kunnen ze de kosten van het proces laaghouden terwijl het geboekte resultaat maximaal is.

Hoe verloopt het invorderingsproces?

Bij het invorderen gaat men altijd goed voorbereid te werk. Het streven is altijd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de debiteur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van telefoongegevens, e-mail maar ook informatie uit Sociale Media. Deze gegevens worden vervolgens naast de informatie uit landelijke organen zoals het UWV en de Belastingdienst gelegd. Op basis van onder meer deze gegevens maakt het incassobureau een plan van aanpak. Dit betekent dat er altijd sprake is van maatwerk. En zo hoort het ook, want elke situatie is anders.

Lage kosten, maximaal resultaat

Een incassobureau beschikt over de beste hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk hun parkeerboete betalen. De debiteuren krijgen de mogelijkheid om hun betaling onder meer te doen via een app, pinapparatuur en digitale facturatie. Maar ook IDEAL, Google Checkout en Acceptmail behoren tot de mogelijkheden. Kortom, men streeft er naar om het betalen gemakkelijk te maken voor de debiteuren. Als opdrachtgever profiteer je hiervan omdat mensen sneller zullen betalen en de kosten van het parkeerbelasting invorderen laag blijven. Zo houd je voldoende budget over voor andere belangrijke dingen.