De strafbeschikking bij veelvoorkomende strafbare feiten

5 jan

In Nederland heeft het Openbaar Ministerie sinds 2006 de mogelijkheid om met een strafbeschikking buiten de rechter om straffen op te leggen. Het doel van de invoering was het verminderen van de werkdruk van de rechters. Het zijn vooral de veel voorkomende strafbare feiten waarvoor een strafbeschikking wordt toegestuurd. In de strafbeschikking kan een boete opgelegd worden, maar ook een taakstraf worden opgelegd of een schadevergoeding voor slachtoffers. Met een strafbeschikking kan geen gevangenisstraf worden opgelegd. Met betaling van de in de strafbeschikking genoemde bedragen geef je aan akkoord te gaan met de beschikking. Na betaling kun je dus geen bezwaar meer maken. Bij een strafbeschikking heet dit verzet instellen.

Wanneer is verzet instellen verstandig?

Maar de vraag is natuurlijk of het verstandig is om de in de strafbeschikking genoemde bedragen te betalen en akkoord te gaan met eventueel opgelegde taakstraffen. Je bent verdachte en het kan zijn dat je vindt dat je ten onrechte als verdachte in de boeken staat. Ook kan het zijn dat je vindt dat er verzachtende omstandigheden zijn en je die in de strafbeschikking opgelegde straffen niet of onvoldoende herkend. Je kunt dan met een brief verzet instellen tegen de strafbeschikking.

Verzet ingesteld: en nu?

Het Openbaar Ministerie heeft dan drie mogelijkheden: je dossier wordt ingetrokken, je ontvangt een aangepaste strafbeschikking of je dossier wordt doorgestuurd naar de rechter. Het kan zijn dat je als verdachte door de rechter een hogere straf krijgt opgelegd dan de straf die in de strafbeschikking stond. Het is dan ook heel verstandig om, als je verzet wilt instellen tegen een strafbeschikking, je te laten bijstaan door een in deze materie deskundig advocaat, bijvoorbeeld van strafbeschikking-advocaat.nl. Met het advies van een advocaat voor wie het beoordelen of het zinvol is om verzet in te stellen het dagelijkse werk is, voorkom je dat je als verdachte verzet instelt tegen een strafbeschikking terwijl dit niet verstandig is en weet je zeker dat de goede procedures gevolgd worden.

 

 …