Privacy Policy

Geldleneninformatie.nl is volledig onafhankelijk in haar dienstverlening, maakt geen onderdeel uit van een bank of verzekeraar, is niet gefinancierd door een bank of verzekeraar en is volledig vrij in haar advisering. Door middel van dit Privacyreglement willen wij u duidelijkheid verschaffen in wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Ons privacybeleid
Met de gegevens van bezoekers en relaties wordt vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgegaan. Als voorbeeld: Gegevens worden niet gebruikt voor ongevraagde commerciële doeleinden. Gegevens worden ook niet doorverkocht aan derden. Geprinte privacygevoelige informatie wordt eerst versnipperd voordat het het kantoor verlaat. Gegevens op oude computers worden definitief gewist voordat deze worden afgevoerd. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”).

Beveiliging Werkgeversportaal
Het werkgeversportaal is dubbel beveiligd. Naast een unieke inlogcode en wachtwoord is het portaal ingebed in een https omgeving. Zonder inlogcode en wachtwoord kan een ander er niet in en “meekijken” door derden is zo goed als onmogelijk gemaakt door de encrypted gegevensuitwisseling.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een financieel product en/of financiële dienst, worden uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële producten en/of financiële diensten, en wettelijke regelingen. Wij kunnen gegevens delen met zorgvuldig geselecteerde zakelijke partners voor zover dat wettelijk is toegestaan. Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere producten en diensten.

Het gebruik van deze website
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen.

Cookies 
Wij maken geen gebruik van cookies.

Hyperlinks
Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit Privacyreglement heeft geen betrekking op websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit Privacyreglement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

Vragen?
Indien u vragen hebt over dit Privacyreglement, kunt u zich tot ons wenden. Neem contact op via onze contactpagina.